Retourneren

Gebruikersinfo: Retourneren

Het retourneren van onze producten is mogelijk. De levering van onze producten wordt met uiterste zorg uitgevoerd. De lading wordt bij distributie uitvoerig gecontroleerd en onze distributeur DPD vervoert onze producten met uiterste zorg. Toch kan het voorkomen dat de goederen beschadigd aankomen of niet geheel voldoen aan uw wensen.

Controleer ontvangen artikelen bij binnenkomst. Indien u, om wat voor reden dan ook, de goederen wil retourneren dan vragen wij u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij u verdere instructies kunnen geven (013 - 711 37 31). U ontvangt dan een retour nummer dat duidelijk vermeld moet worden in of op het pakje.

Zendingen zonder retour nummer worden niet in behandeling genomen.

U heeft altijd de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

U dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Het product kan aan de The Solution Shop worden geretourneerd met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Goederen die u retourneert dienen altijd goed verpakt te worden, teneinde transportschade te voorkomen.

De kosten m.b.t. het retourneren zijn voor uw rekening.

Indien u reeds voor de order betaald heeft zal The Solution Shop de teruggestuurde goederen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen. Hierbij worden de teruggestuurde goederen gecrediteerd; de initiële vracht- en behandelingskosten worden niet terugbetaald.


The Solution Shop is gevestigd aan De Nedervonder 7, 5061 JP Oisterwijk, Nederland.

The Solution Shop is een handelsnaam van R & S Company en ingeschreven bij de KVK onder nr. 51025159.