MVO

MVOMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat wij als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, arbeidsomstandigheden en luchtvervuiling.

MVO betekent voor ons dat wij proberen deze problemen niet groter te maken. Hierin gaan wij nog een stapje verder. Wij streven er namelijk ook naar om een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

Gelukkig staat onze maatschappij steeds meer open voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vraag naar duurzame producten en diensten stijgt. Hierdoor hebben wij ook beter gemotiveerde medewerkers, wat de arbeidsproductiviteit over het algemeen verhoogt. Maar ook de zorg voor bijvoorbeeld scheiding van ons afval en de omgang met energieverbruik zorgt voor een aangename sfeer binnen onze organisatie.

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Wij willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij in economische, sociale en ecologische zin. Daarom integreren we steeds meer MVO in onze dienstverlening en bedrijfsvoering.
We vinden het daarom vanzelfsprekend om op een verantwoorde manier te werken omdat we het beste willen voor onze klanten en voor deze wereld. Dit doen we door ons assortiment stap voor stap duurzamer te maken en de bedrijfsvoering steeds ecologischer.

People, Planet, Profit (Triple P)

People, planet, profit zijn de drie kernbegrippen die centraal staan bij MVO. De grootste uitdaging bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is om een goede balans te vinden en creëren tussen de drie P’s.

Bij People gaat het niet alleen om het welzijn van onze medewerkers, maar ook van de gehele maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan diversiteit, medezeggenschap en gedragscodes. Wij hebben bijvoorbeeld een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Tevens mag en kan iedereen naar elkaar toe stappen om te overleggen en zijn of haar zegje te doen. Daarbij draagt iedere medewerker bij aan onder andere afvalscheiding en verantwoord energieverbruik.

Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van ons bedrijf, maar ook naar de economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Wij creëren werkgelegenheid in de gemeente Oisterwijk, doen investeringen in de infrastructuur en doen aan sponsoring. Daarbij zijn wij aangesloten bij de lokale bedrijvenvereniging om de veiligheid en innovatie van het industrieterrein te waarborgen.

Planet betekent dat onze bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Wij letten enorm op ons energieverbruik, afval wordt gescheiden en productieprocessen worden zo efficiënt mogelijk toegepast en opgevolgd.

Groen ondernemen vs ecologisch ondernemen

Er zijn verschillende vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: duurzaam ondernemen, groen ondernemen en etnisch ondernemen. Bij duurzaam ondernemen ligt de nadruk meer op het bedrijf dan op de maatschappij. Bij etnisch ondernemen ligt de nadruk weer meer op de maatschappij en bij ons ligt de nadruk op groen ondernemen en ecologisch ondernemen.

Op onze locatie in Oisterwijk dragen wij bij aan een ecologische bedrijfsvoering. Dit gaat nog een stapje verder dan duurzaam ondernemen. Bij ons ligt de nadruk sterker op het milieu dan op de maatschappij. Wij gaan voor duurzaamheid en werken daarnaast op een manier waarbij we het milieu zo weinig mogelijk belasten. Dit doen wij onder andere door deze activiteiten:
- Aardwarmte: Om ons pand te verwarmen en in de zomer te koelen maken wij gebruik van aardwarmte wat betekent dat The Solution Shop zich nagenoeg CO2 neutraal mag noemen.
- Zonnepanelen: Het dak van ons pand is volledig voorzien van zonnepanelen. Een heel groot deel van de elektriciteit die wij nodig hebben wordt hiermee opgewekt. Onze apparatuur op kantoor, keuken, de hef- en reachtruck in het magazijn maar ook de 100% elektrische auto’s waarover wij de beschikking hebben, worden voorzien van deze opgewekte energie.
- Afvalscheiding: Alle afval en restmaterialen als bijv. papier- en karton, PMD, metaal maar ook het groenafval wordt gescheiden opgeslagen en als zodanig aangeboden aan de verwerkers.
- Vervuilende stoffen vervangen door niet- vervuilende stoffen: Ook binnen ons huishoudelijk beleid wordt er rekening gehouden met de keuze voor, en het gebruik van materialen. Bij de aanschaf van schoonmaakmiddelen wordt gekeken of deze geen gevaarlijke en vervuilende elementen bevatten. De schoonmaakmiddelen maar ook het toiletpapier zijn milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.