Disclaimer

Gebruikersinfo: Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.

De informatie die wordt aangeboden op de site van The Solution Shop is met grote zorg samengesteld. Elke vorm van reproductie - in de ruimste zin van het woord -, ieder gebruik van een kopie, of het vermenigvuldigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van The Solution Shop site is niet toegestaan.

TheSolutionShop.com verricht bijzonder veel inspanningen om haar site actueel te houden. Desondanks is het mogelijk dat vermelde informatie achterhaald of tijdelijk niet beschikbaar is. The Solution Shop kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen hiervan. The Solution Shop sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van The Solution Shop of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van The Solution Shop te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van The Solution Shop verkregen is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De prijzen op de site van The Solution Shop zijn in euro’s of Engelse ponden, exclusief BTW en onder voorbehoud van eventuele fouten en/of prijswijzigingen.

Hoewel veel zorg is besteed om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, prijswijzigingen, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van de site van The Solution Shop.

The Solution Shop staat niet in voor de veiligheid van haar site en sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van The Solution Shop site uit. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als computervirussen, computerfraude of schade aan hard- en software. Het gebruik van de site is geheel voor eigen rekening en risico.
Tenslotte is The Solution Shop niet aansprakelijk voor (de inhoud van) de sites die u via eventuele hyperlinks via de site kunt bezoeken.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op de site van The Solution Shop invult, worden door The Solution Shop uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals bestellingen en informatie aanvragen. De site van The Solution Shop bevat links naar andere websites. Deze websites kunnen andere privacy-regels hanteren. Onze bezoekers dienen hier zelf alert op te zijn, voordat eventuele gegevens verstrekt worden. Check hier onze volledige privacy policy.

Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden.